OPENINGSUREN

TARIEVEN
HOE KAN JE BETALEN?

Betalen is bij voorkeur met de online betaallink die u via e-mail wordt toegestuurd. Indien dit niet mogelijk is, kan geopteerd worden voor een overschrijving. Deze overschrijving dient binnen de 5 werkdagen te gebeuren.

WANNEER MOET JE BETALEN?

Indien het om een korte behandeling gaat, wordt afgerekend tijdens/ na de laatste sessie (9e of 18e beurt). Binnen de 14 dagen na betaling wordt jouw getuigschrift opgestuurd/ bezorgd.

Gaat het om een langere revalidatie, dan wordt er afgerekend na 10 of 15 beurten. Na betaling krijg je jouw getuigschrift mee voor jouw ziekenfonds.

WAT IS DE PRIJS?

Als kinesitherapeut zijn wij sinds 1 juni 2022 gedeconventioneerd.

Let op, personen met een verhoogde tegemoetkoming (xx1/xx1) blijven het conventietarief betalen. Gelieve ons duidelijk te melden wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Wij wensen graag open en eerlijk te communiceren. Spreek gerust uw therapeut aan indien u hierover toch nog vragen heeft.

Tarieven vanaf 1 juni 2022
KINESESSIE
WAT NEEM JE MEE NAAR DE EERSTE SESSIE?
  • – Identiteitskaart
  • – Geldig voorschrift van jouw arts
  • – Klevertje van jouw mutualiteit
  • – Gegevens van de verzekering (arbeidsongeval)
  • – Medische beeldvorming (resultaten van onderzoeken, scans, operatieverslag, medicatie, …)
    – Aangepaste kledij
KAN JE NIET AANWEZIG ZIJN?

Indien het niet mogelijk is om op je afspraak aanwezig te zijn, gelieve mij minstens 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Anders behouden wij ons het recht de voor jouw gereserveerde tijd in rekening te brengen.

PRAKTIJK
GEGEVENS

KBO-nummer: 0537.149.376
RIZV-nummer: 5-53500-79-527
Handelsrekening: BE15 7512 0657 0230